El Fòrum Demòcrata s’implanta a l’Ebre amb Christian Edwards-Westlake com a president