1. INFORMACIÓ GENERAL

En compliment amb el deure d’informació que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d’11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquest lloc web :

La titularitat d’aquest lloc web, www.forumdemocrata.cat, (en endavant, lloc web) l’ostenta:

 • Fòrum Demòcrata
 • Direcció: Ctra. Pontons, 25. Torelles de Foix., Barcelona
 • Correu electrònic de contacte: hola@forumdemocrata.cat

 

 1. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’objecte de les condicions: El lloc web

L’objecte de les presents Condicions Generals d’Ús (en endavant, Condicions) és regular l’accés i la utilització del Lloc Web. A l’efecte de les presents Condicions s’entendrà com a lloc web: l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir, l’arbre de navegació; i tots els elements integrats tant en les interfícies de pantalla com a l’arbre de navegació (en endavant, Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que, si s’escau ofereixi als Usuaris (en endavant, Serveis).

Fòrum Demòcrata es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web i dels Continguts i Serveis que en ell poguessin estar incorporats. L’Usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Fòrum Demòcrata pugui interrompre, desactivar i / o cancel·lar qualsevol d’aquests elements que s’integren en el Lloc Web o l’accés als mateixos.

L’accés a la Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ne, excepte pel que fa a el cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés que hagi contractat l’Usuari.

La utilització d’algun dels continguts o serveis del Lloc Web podrà fer-se mitjançant la subscripció o registre previ de l’Usuari.

L’Usuari

L’accés, la navegació i ús del Lloc Web, així com pels espais habilitats per interactuar entre els usuaris, i l’Usuari i Fòrum Demòcrata, com els comentaris i / o espais de blogging, confereix la condició d’Usuari , per la que s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada vegada que visiti el Lloc Web.

El lloc web de Ràdio Gironella proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’Usuari assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

 • Un ús de la informació, continguts i / o Serveis i dades ofertes per Fòrum Demòcrata sense que sigui contrari al que disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del Lloc Web.
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Fòrum Demòcrata per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Fòrum Demòcrata sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis, com ara, però no només; el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a identificadors i / o contrasenyes, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació .

Fòrum Demòcrata es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin la llei, el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, spamming, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Fòrum Demòcrata no serà responsable de les opinions expressades pels Usuaris a través de comentaris o altres eines de blogging o de participació que hi pugui haver.

El fet d’accedir a aquest Lloc Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Fòrum Demòcrata i l’Usuari.

L’usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions. Per tant, aquest Lloc Web de Fòrum Demòcrata no es dirigeix ​​a menors d’edat. Fòrum Demòcrata declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

El lloc web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. Fòrum Demòcrata no assegura que el lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o té el seu domicilia en un altre lloc i decideix accedir i / o navegar en el Lloc Web ho farà sota la seva pròpia responsabilitat, i s’ha d’assegurar que tal accés i navegació compleix amb la legislació local que li és aplicable, no assumint Fòrum Demòcrata responsabilitat de cap mena que es pugui derivar de l’esmentat accés.

III. ACCÉS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Fòrum Demòcrata no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Lloc Web, ni dels Continguts o Serveis. Fòrum Demòcrata farà tot el possible pel bon funcionament del Lloc Web, però, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest Lloc Web no pugui ser interromput o que estigui lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir-se a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari i maquinari) de l’Usuari. En cap cas Fòrum Demòcrata serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús del Lloc Web, incloent, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Fòrum Demòcrata tampoc es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest Lloc Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer.

Secret i seguretat de les dades personals

Fòrum Demòcrata es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita d’ dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

No obstant això, pel fet que Fòrum Demòcrata no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o d’altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar-ne i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

 1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que el lloc web de Fòrum Demòcrata. posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres, links, banners, botons), directoris i motors de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers.

La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i motors de cerca al lloc web té per objecte facilitar als Usuaris la recerca de/ i accés a la informació disponible a Internet, sense que es pugui considerar un suggeriment, recomanació o invitació per a la visita dels mateixos .

Fòrum Demòcrata no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els productes i / o serveis disponibles en aquests llocs enllaçats.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Fòrum Demòcrata en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres llocs web, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material que en els referits llocs enllaçats.

Fòrum Demòcrata no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web no gestionats per Fòrum Demòcrata i que siguin enllaçats en aquest Lloc Web.

L’usuari o tercer que realitzi un hipervincle des d’una pàgina web d’un altre diferent al lloc Web de Fòrum Demòcrata. haurà de saber que:

 • No es permet la reproducció -total o parcialment- de cap dels Continguts i / o Serveis del Lloc Web sense autorització expressa de Fòrum Demòcrata.
 • No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web de Fòrum Demòcrata ni sobre els Continguts i / o Serveis d’ell mateix.
 • A excepció de l’hipervincle, el lloc web en què s’estableixi dit hiperenllaç no contindrà cap element, d’aquest Lloc Web, protegit com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, llevat autorització expressa de Fòrum Demòcrata.
 • L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre Fòrum Demòcrata i el titular de la pàgina web des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de Fòrum Demòcrata dels continguts, serveis i / o activitats oferts en aquest lloc web, i viceversa.

VII. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • General

Fòrum Demòcrata per si o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos , marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Fòrum Demòcrata.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Fòrum Demòcrata. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web o fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal. L’Usuari, però, no podrà suprimir, alterar, o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el Lloc Web.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels continguts del Lloc Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel·lectual, haurà de comunicar immediatament a Fòrum Demòcrata a través de les dades de contacte de l’apartat d’INFORMACIÓ GENERAL d’aquest Avís Legal.

Fòrum Demòcrata pretén proporcionar una plataforma web per a la divulgació i difusió d’informació i àudios; així com d’imatges històriques o d’interès; sempre sense ànim de lucre de cap mena; i prèvia obtenció dels drets oportuns per tal circumstància d’aquells que declaren ser els seus titulars legítims pel que fa a drets de propietat intel·lectual i / o industrial. En aquest sentit, Fòrum Demòcrata – i en aquesta secció concretament – té com a objecte servir de central de continguts sonors i gràfics per a què els usuaris puguin accedir als seus continguts.

Aquests Usuaris queden igualment subjectes, i per tant accepten, totes les condicions legals establertes en el present avís; així com a les eventuals modificacions posteriors, sense necessitat de cap notificació prèvia. En conseqüència Fòrum Demòcrata recomana llegir les presents Condicions en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web.

A través de la facilitació de continguts, el titular autoritza i, per tant, cedeix expressament a Fòrum Demòcrata el contingut facilitat per a la seva reproducció, distribució i comunicació pública a través de qualsevol mitjà electrònic per a tothom amb temps il·limitat i sempre que no hi hagi ànim lucratiu algun. En qualsevol cas, l’Usuari manté els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts facilitats.

Els textos, dissenys, imatges, àudios, bases de dades, logotips, estructura, marques i altres elements d’aquest lloc estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial de Fòrum Demòcrata i / o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al lloc web ja sigui mitjançant l’enviament de formulari o mitjançant els acords de cessió de drets que aquests han estipulat amb Fòrum Demòcrata.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc web, efectuada de qualsevol manera o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o altre, es troben estrictament prohibits excepte autorització prèvia Fòrum Demòcrata o de tercers titulars. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

No obstant això, Fòrum Demòcrata com a excepció al text anterior, permet als seus usuaris la utilització personal, dels continguts d’aquesta secció, així com la compartició en xarxes socials sempre que no hi hagi lucre de cap mena ni s’alteri el contingut i / o el seu esperit i finalitat.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de l’exclusiva responsabilitat dels mateixos.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol Usuari o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància, per escrit o via electrònica, a Fòrum Demòcrata.

VIII. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Fòrum Demòcrata es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Fòrum Demòcrata. es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i / o a l’aplicació d’aquestes Condicions les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme a dret.

Darrera modificació: 15 D’OCTUBRE de 2020